top of page

באתר שלנו יהיה אוסף של עדויות ממקור ראשון אודות ברית מילה.

אנחנו אוהבים לחקור, לקרוא ולהעמיק את הידע שלנו ומקווים שהעדויות האלה יעזרו לכם להעמיק את הידע שלכם.

מילה נגד מילה

אנחנו סבורים שיש צד נוסף לעדויות על ברית המילה וברצוננו להציג אותו כאן.

האתר בבניה העדויות שלכם חסרות לנו!

בגלל שכולנו מכירים את הסיפור על כך שהתינוקות לא בוכים בכלל, וכל שאר הדברים, אנחנו מחפשים עדויות אלטרנטיביות ממקור ראשון כי, לדעתנו האישית, גם להן מגיעה במה ראויה.

 • עדויות מרופאים ועובדי מד"א

 • עדויות מהורים מתחרטים לילדים נימולים

 • עדויות מצלמים ועובדי עולמות אירועים

 • עדויות של אנשים שנימולו בגיל מבוגר

 • עדויות של הורים לילדים שלמים על הפן הבריאותי או החברתי

 • עדויות של אנשים שאי פעם ראו בעצמם ברית מילה

 • ובעצם כל אחד שיש לו מה להגיד בנושא ממקור ראשון

העדויות יוצגו בצורה אנונימית, אלה אם כן הכותב יבקש אחרת.

את העדות שלכם תוכלו למסור למייל brith.bhira@gmail.com

מה שאנחנו שומעים בדרך כלל בשיח הציבורי על

ברית מילה בגיל 8 ימים, אלה דברים מאוד מרגיעים, כמו: 

 • התינוק בכלל לא הרגיש את זה 

 • ההחלמה היתה מהירה 

 • הכל עבר בשלום 

 • התינוק ישן כל זמן הברית 

לגבי ילדים לא נימולים אומרים: 

 • הפין של הילדים הלא נימולים מזדהם הרבה יותר 

 • צוחקים על ילדים לא נימולים בבית הספר ובצבא 

 • הנימולים לא משתלבים בחברה בצורה טובה 

bottom of page