top of page

שלא יצחקו עליו בצבא

שאלת המקלחות המשותפות בצבא מדירה שינה מעיניהם של הורים רבים. המקלחות הללו מסוגלות, כנראה, לגרום לנו להקדים תרופה ל"מכה" לא פחות משמונה עשרה שנים תמימות טרם התרחשותן התאורטית.

אולם כל החיילים רוצים בסופו של יום זה להתקלח וללכת לישון. אף אחד לא עסוק בצפייה ובבחינה של ה"ציוד" של חברו לשירות, ומי שייתפס חלילה בוחן ציוד שכזה, עלול בעצמו לספוג יחס קשה.

העירום במקלחות בצבא איננו נוח לחלק מהמתגייסים הטריים (ללא שום קשר להיותם נימולים או ערלים), וחלקם בוחרים להתמודד איתו ע"י מקלחת בשעה שונה, ע"י הצבת וילון או מגבת, או אף ע"י ויתור על מקלחת לתקופה קצרה. אם אכן יהווה הדבר בעיה או מבוכה, ניתן יהיה למצוא לה פתרון פשוט וזמין הרבה יותר מאשר ניתוח.

bottom of page