top of page

זאת רק חתיכת עור קטנה

גם אצבעות הרגליים הן בעלות תפקיד שולי ביותר בגופנו, וגם התוספתן נחשב לאיבר מיותר על פי רוב ואף עלול לגרום לסיבוכים. בכל זאת, אנו לא ממהרים להסיר אף אחד מאיברים אלו סתם כך.

אבות רבים שנמנעו ממילת בניהם ציינו כי אחד השיקולים המרכזיים היה כי הם נחשפו למידע על העורלה ותפקידיה (אם כחלק מהלבטים לגבי ביצוע מילה ואם בהזדמנות אחרת) ובשלב מסוים הם כבר לא יכלו להימנע מהדיון ומהמחשבה על גופם-שלהם, מההבנה שגופם שלהם הושחת ושנגזל מהם בלא-הסכמתם איבר חיוני שהיה משפר את איכות חייהם.

bottom of page