top of page

הימנעות ממילה זה ניסוי על גבו של הילד

אלפים מאיתנו כבר ביצעו את הניסוי הזה לפניכם, ושמחים לבשר לכם כי תוצאות הניסוי משעממות מנשוא.

בניגוד לדעה הרווחת, הבנים שאינם נימולים לא סובלים מכל הצקות חברתיות על רקע עורלתם, לא מנודים חברתית, לא משמשים מושא לעג וקלס ולא חווים תופעות חריגות כלשהן בקשר לאיבר מינם.

לחוששים מהיבטים אלו של אי-מילה, אנו ממליצים במיוחד להגיע לאחד ממפגשי קה"ל ולשוחח באופן בלתי-אמצעי עם הורים שהיו במצבכם בעבר, ויכולים לספר לכם על תוצאות החלטתם בחלוף הזמן.

bottom of page