הילד לא אמור לסחוב אידיאולוגיות שלנו על גבו

חלק עיקרי ומרכזי במהותה של ברית המילה הוא צריבה בבשר של סימן להשתייכות שבטית-דתית-חברתית.

הורים המלים את בנם הם בדיוק אלו המבקשים לצרוב בבשרו את אחת מהאידיאולוגיות שלהם. על הטענה כי אי-מילת הילד היא העמסת אידיאולוגיות על גופו - ניתן בהחלט לומר כי "התהפכו היוצרות".

הטענה כי השארת העורלה והימנעות ממילה היא חותם גופני אידיאולוגי בדיוק כמו הסרתה אמנם מובנת במידת מה בסביבה תרבותית שבה הפעולה נפוצה מאוד, אך היא משולה מבחינה עניינית לטענה שאי-איסוף בולים הוא תחביב. שכיחותו הגבוהה של המנהג לאורך שנים ארוכות גרמה במידת מה לשיבוש ברירת המחדל שלנו, ולמחשבה שההימנעות ממילה דווקא היא הפעולה האקטיביסטית.