top of page

את האח הגדול מלנו

ישנם מקרים בהם ההורים מצפים לבן נוסף במשפחה, והגיעו כבר לתובנה שאינם מעוניינים למול אותו.

השונות בין האחים, שעתידים, ככל הנראה, לבלות בעירום זה בחברתו של זה (במקלחות, בבריכה, בים וכו') מציבה חששות בפני הורים אלו, עד כדי שהם שוקלים למול את האח הקטן, רק למען יהיה דומה לאחיו הגדול.

לא תוכלו לתקן את שעשיתם כבר עם הבן הגדול, אך תוכלו בהחלט "לתקן" את מה שעוד לא עשיתם עם הבן הקטן.

נניח שתבחרו שלא למול את הבן הקטן. יום יבוא ובנכם הגדול יבוא וידרוש הסברים. זהו תרחיש כמעט בלתי-נמנע. תוכלו לומר שלא הייתם מודעים, תוכלו לומר שרציתם בטובתו, תוכלו לומר שבאותה תקופה, לא הייתה ברירה אחרת. קרוב לוודאי שהסברים אלו לא יניחו את דעתו, אך הם לפחות האמת, וזו הייתה האמת הנכונה ביותר שהייתה עבורכם בהיותו תינוק רך.

ומה יקרה אם תבחרו למול את הבן הקטן רק בגלל חשש זה, וביום מן הימים תתבקשו להצדיק בפניו את בחירתכם? מה אז תגידו? האם תהיו מסוגלים להסביר לו שביצעתם מעשה שידעתם שהוא פסול, ידעתם שהוא מסוכן, ידעתם שהוא מיותר וידעתם שהוא פוגעני,

רק בשביל "שתהיה כמו האח הגדול שלך"?

bottom of page