קרישת הדם ביום השמיני היא מיטבית

קרישת הדם ביום השמיני היא מיטבית