הימנעות ממילה זה ניסוי על גבו של הילד

הימנעות ממילה זה ניסוי על גבו של הילד