הילד לא אמור לסחוב אידיאולוגיות שלנו על גבו

הילד לא אמור לסחוב אידיאולוגיות שלנו על גבו