אם יהיה מעוניין לעבור זאת בעתיד - יזדקק לניתוח

אם יהיה מעוניין לעבור זאת בעתיד - יזדקק לניתוח