"גם אני עברתי את זה, אצלי הכל בסדר"

"גם אני עברתי את זה, אצלי הכל בסדר"